WORLD GAME

STRANky WYTWORENE machovci

ABC cheater

install_abc_cheater_v2008-11.exe, (3.04MB)

ABCgames Cheater (vrátane knižnice Cheaty PC)
Verzia 1.06


Knižnice do cheatera

Použitie: Vybranú knižnicu si stiahni a nakopíruj do podadresára "Kniznice" programu ABCgames Cheater, alebo choď v cheaterovi do menu Aktualizácia -> Aktualizovať/pridať knižnice, klikni na Vybrať z disku a vyber stiahnuté knižnice, potom klikni na Aktualizovať.