WORLD GAME

STRANky WYTWORENE machovci

rasy

        Alliance                                            Horda

                

Alliance

Draeneiové

Draeneiové - obrázek

Startovní lokace: Ammen Vale, oblast Azuremyst Isle, kontinent Kalimdor

Hlavní město: Exodar

Povolání: Warrior, Shaman, Priest, Hunter, Rogue, Mage


Specializace rasy:

 

Gemcuting:
Automaticky zvyšuje skill profesi Jewelcrafting.

 
Gift of The Naaru:
Vyléčí ztracené životy za 15 vteřin. Počet vyléčených životů se zvyšuje s přibývajícím levelem.

 
Inspiring Presence:
Zvyšuje šanci na zásah kouzlem o 1% všem ve vzdálenosti 30 yardů.

 
Shadow Ressistance:
Zvyšuje odolnost proti stínové magii.

Gnómové

Gnómové - obrázek

Startovní lokace: Coldridge Valley, oblast Dun Morogh, kontinent Eastern Kingdoms

Hlavní město: Ironforge

Povolání: Mage, Rogue, Warrior, Warlock


Specializace rasy:

 
Escape Artist:
Aktivováním se hráč zbaví svazujících efektů (Snare a Root efekty) a efektů snižujících rychlost.

 
Expansive Mind:
Zvyšuje inteligenci.

 
Arcane Resistance:
Zvyšuje odolnost proti arcane magii.

 
Engineering Specialization:
Přidává bonus skill k povolání Kostruktér neboli Engineering.

Trpaslíci

Trpaslíci - obrázek

Startovní lokace: Coldridge Valley, oblast Dun Morogh, kontinent Eastern Kingdoms

Hlavní město: Ironforge

Povolání: Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior


Specializace rasy:


Stoneform:
Aktivováním získá hráč imunitu vůči jedům, nemocem a krvácení. Dále zvýšení armoru a zrychlení pohybu na 70%.

 
Gun Specialization:
Zvyšuje schopnost střelby ze střelných zbraní.

 
Frost Resistance:
Zvyšuje odolnost proti chladu.

 
Find Treasure:
Po aktivování se zobrazují na minimapě truhly s poklady, které se nalézají v okolí.

Lidé

Lidé - obrázek

Startovní lokace: Northshire Valley, oblast Elwynn Forest, kontinent Eastern Kingdoms

Hlavní město: Stormwind

Povolání: Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warrior, Warlock


Specializace rasy:


Perception:
Aktivováním se zvýší dosah detekce neviditelnosti nepřátel.


Human Spirit:

Zlepšuje hodnotu ducha.


Diplomacy:

Bonus k získávání reputace.


Swords Specialization:

Zvyšuje schopnost (skill) boje s meči.


Mace Specialization:

Zvyšuje schopnost boje s kladivy.

Noční elfové

Noční elfové - obrázek

Startovní lokace: Shadowglen, oblast Teldrassil, kontinent Kalimdor

Hlavní město: Darnassus

Povolání: Druid, Warrior, Hunter, Rogue, Priest


Specializace rasy:

 
Shadowmeld:
Aktivováním mimo boj a pohyb se elf stane neviditelným.

 
Quickness:
Zvyšuje šanci na vyhnutí se útoku.

 
Wisp Spirit:
Po smrti se hráč stane bludičkou, jež má rychlejší pohyb než ostatní duchové.

 
Nature Resistance:

Zvyšuje odolnost vůči přírodní magii.


Horda

Blood elfové

Blood elfové - obrázek

Startovní lokace: Sunstrider Isle, oblast Eversong Woods, kontinent Eastern Kingdoms

Hlavní město: Silvermoon

Povolání: Mage, Paladin, Warlock, Priest, Rogue


Specializace rasy:

Arcane Affinity:
Zvyšuje skill k profesi Enchanting.

 
Arcane Torrent:
Zabrání všem nepřátelům ve vzdálonosti 8 yardů v kouzlení na 2 vteřiny. Za každý uložený Mana Tap efekt se navyšuje mana nebo energie (Rogue), kterou efektem získáte.

 
Magic Resistance:
Zvyšuje odolnost proti magii.

 
Mana Tap:
Ubere manu a přidá Mana Tap efekt na 10minut, maximálně 3 Mana Tap efekty.

Nemrtví

Nemrtví - obrázek

Startovní lokace: Deathknell, oblast Tirisfal Glades, kontinent Eastern Kingdoms

Hlavní město: Undercity

Povolání: Warrior, Warlock, Rogue, Mage, Priest


Specializace rasy:

Will of the Forsaken:
Aktivováním hráč dostane imunitu vůči efektům fear, sleep a charm.

 
Cannibalize:
Požírání mrtvol. Rychlejší obnova hitpointů.

 
Underwater Breathing:
Prodlouží čas dýchání pod vodou.

 
Shadow Resistance:
Zvýší resistenci proti silám stínu.

Taureni

Taureni - obrázek

Startovní lokace: Camp Narache, oblast Mulgore, kontinent Kalimdor

Hlavní město: Thunder Bluff

Povolání: Shaman, Warrior, Hunter, Druid


Specializace rasy:

War Stomp:
Aktivováním omráčí na několik vteřin protivníka.

 
Endurance:
Zvýšena maximální hodnota zdraví (hitpointů).

 
Cultivation:
Zvyšuje skill k povolání Bylinkářství (Herbalist).

 
Nature Resistance:
Zvyšuje resistenci proti přírodním silám.


Orkové

Orkové - obrázek

Startovní lokace: Valley of Trials, oblast Durotar, kontinent Kalimdor

Hlavní město: Orgrimmar

Povolání: Shaman, Warrior, Hunter, Rogue, Warlock


Specializace rasy:

Blood Fury:
Aktivováním zvýší hráči sílu.

 
Hardiness:
Zvyšuje resistenci proti efektům omráčení (stun) a povalení (knockout efekty).

 
Command:
Automaticky zvýšený damage způsobený útokem zblízka vašeho zvířete (peta).

 
Axe Specialization:
Zlepšuje schopnost boje se sekerami.

Trollové

Trollové - obrázek

Startovní lokace: Valley of Trials, oblast Durotar, kontinent Kalimdor

Hlavní město: Orgrimmar

Povolání: Shaman, Warrior, Hunter, Rogue, Mage, Priest


Specializace rasy:

 
Berserking:
Aktivováním po utrpění zranění se zvýší rychlost útoků zblízka a kouzlení.

 
Regeneration:
Zvyšuje rychlost obnovy hitpointů.


  Beast Slaying:
  Bonus k damage proti nestvůrám typu Beast (zvíře).

 
Throwing Specialization:
Zlepšuje schopnost boje s vrhacími zbraněmi.